Rettighed- og billedbetingelser

Betingelser i forhold til rettigheder af billeder taget før, under og efter kursusforløbet i forbindelse med Danish Model Academy og Danish Model Academys Modelskole - en del af PRO Models International.

Hvis du er under 18 skal du have samtykke fra dine forældre eller din værge til at deltage i forløbet. Hvis du er over 18 år accapterer du automatisk disse vilkår, når du sender en ansøgning. Er du under 18 år og kommer du og dine forældre til intro-samtale, har I ligeledes accepteret betingelserne. Dette omfatter tilladelse til, at du møder op og gennemfører de aktiviteter på de steder dit hold foregår, og at der bliver taget billeder af dig (incl. billeder i lingerie/undertøj, hvis du har valgt dette). Når du sender en ansøgning accepterer du allerede her, at alle billeder fra en eventuel intro-samtale, Photo shoots, video og behind-billeder mm. kan benyttes af Danish Model Academy på hjemmeside, sociale medier, foldere og i andre forskellige sammenhænge - også kommercielt.

De billeder der biver taget under forløbet og de efterfølgende billeder du modtager fra de respektive Photo shoots, kan du selv anvende privat men aldrig kommercielt eller i modelbureauer. Fotograferne/Danish Model Academy har rettigheder på alle billeder og kan til en hver tid gøre dig juridisk og økonomisk ansvarlig for rettighedsbrug/brugsret, hvis du ikke overholder vores retningslinjer ift. billedbrug. Anvender du vores billeder, skal du huske at kretitere Danish Model Academy. På facebook skal du bruge #modelskolen eller tagge modelskolen. På instagram er det @danihsmodelacademy og eller kan du skrive Danish Model Academy. For hvert hold har vi også et hashtag du kan benytte, det hedder fx #dmahold6 eller #dmahold7.